Home

Welkom op de website van Stichting Ons Fort!

Stichting Ons Fort houdt zich primair bezig met het behoud en bescherming van het van origine Spaanse Fort Sint Michiel en de Frederik Hendrik Kazerne in het Kazernekwartier te Venlo-Blerick.

Hat Kazernekwartier staat aan de vooravond van een herontwikkeling en dat wil dan ook zeggen dat de archeologie, natuur- en cultuurhistorie in dit gebied in gevaar komt.

Stichting Ons Fort waakt over het herontwikkelingsgebied en zal er alles aan doen om de archeologie, cultuur- en natuurhistorie te beschermen.