Gouverneurs van Fort Sint-Michiel

Niet van alle gouverneurs van het fort zijn de namen bekend, Desondanks is het opnemen van de namen die bekend zijn interessant. Daarom volgt hier beneden een lijst met namen die tot dusver bekend zijn. Soms is er tussentijds een andere gouverneur geweest, waarna de voorganger terugkomt. Wilt u meer weten? Bezoek ons infocentrum. Elders op de website staan de openingstijden vermeld. 1653-1664 Johan Baptist Muttini, tevens gouverneur van de stad Venlo 1664 Henricus Christophorus Muttini, tevens gouverneur van de […]

Lees meer