Verslag Ruimtedialoog-2 ~ Sporen uit de toekomst

Dromen over de toekomst van het Kazernekwartier

Zelden tref je midden in een stad in zo’n grote omvang tastbare herinneringen aan uit zo veel historische tijdperken. Van de eerste bewoningssporen, de Spaanse en Franse belegeringen tot aan de moderne tijd. In Venlo is zo’n bijzondere plek. Tot voor kort verborgen onder de Frederik Hendrikkazerne komt nu het unieke Fort St. Michiel langzaam weer tevoorschijn en wordt het op eigentijdse wijze opnieuw zichtbaar gemaakt in het stadslandschap.

Stadslandschap. Centraal gelegen in stedelijk gebied, met twee treinstations op loopafstand, de Stadsbrug over de Maas die de stadsdelen Venlo en Blerick met elkaar verbindt en de fietsroute ‘Greenport Bikeway’ naar de Tradeports kun je gerust zeggen dat deze oude kazerne het opmerkelijkste geografische scharnierpunt van Venlo is.

Ook omstreden. De strategische ligging aan de Maas staat al eeuwen garant voor strijd over wie het hier voor het zeggen heeft.  Werd de strijd eerst gevoerd met zwaarden of kanonnen, tegenwoordig wordt deze gevoerd via sociale media, voortbewegend op een wereldwijde trend waarin inwoners hun stad ‘terugeisen’ van de gevestigde orde. Het is de Actiegroep Red Ons Fort die deze hedendaagse strijd voert en van onbetekenende partij een serieuze gesprekspartner van de gemeente werd. Dit maakt van het fort niet alleen een geografisch scharnierpunt, maar ook een maatschappelijk kantelpunt. Niet eerder slaagden de stadbewoners er in zo’n nadrukkelijk stempel op dit fort te drukken.

Een maatschappelijk en geografisch kantelpunt. Midden in de stad. Hoe zou het zich de komende jaren kunnen gaan ontwikkelen, voortbewegend op die internationale trend? Tijdens twee ruimtedialoogsessies in samenwerking met Stichting Ons fort en Museum van Bommel van Dam werd nagedacht en gedroomd over sporen uit de toekomst. Tijdens deze dialoog kwamen wensen en behoeften naar voren die veelal kleinschalig en uitvoerbaar zijn en andere grootschalige ontwikkelingen niet in de weg hoeven te staan.

Er werd een toekomstbeeld geschetst. Het fort als economisch vliegwiel, een hypermodern regionaal ontmoetingscentrum in een historische, groene en ‘eetbare’ omgeving. Daar waar mensen elkaar ontmoeten en inspireren, kennis en ervaring uitwisselen over allerlei nieuwe technologieën uit de Euregio. Maar ook als plek waar inwoners uit de stad en grenzeloze omgeving de kracht van een met cultuur gevuld stadspark van  historische allure kunnen ervaren.

Welkom in de toekomst. Dit verslag inspireert hopelijk tot het zetten van gezamenlijke stappen om deze droom werkelijkheid te laten worden.

Arjan van den Bosch

Venlo, 9 september 2017