Reactie op stedenbouwkundig plan kazernekwartier

Stichting Ons Fort heeft vanavond kennisgenomen van de stedenbouwkundige visie van West8 m.b.t. het kazernekwartier. Zowel het fort, de Frederik Hendrik Kazerne almede de natuur- en cultuurhistorische waarde van het kazernekwartier krijgen niet de waardering die het zou moeten krijgen.

Er wordt geen bastion in volle glorie hersteld, het fort wordt geen entree van de stad en er komen geen grachten met (ophaal)bruggen, aldus West8. Maar slechts een krap muurtje, op sommige plekken net boven maaiveld en een wandelpad in de vorm van een fort. Men wil een aarden wal opwerpen dat exact achter een bomenlaan, deels achter rijksmonument gebouw i (huidig fort museum) komt te liggen, deels op rijksmonument het sport- en exercitieterrein en een bedreiging vormt voor de monumentale bomenlaan. Daarbij wordt er teruggekomen op een eerder door de gemeente gedane toezegging dat alles wat nu opgegraven is van het Fort Sint Michiel te allen tijde bloot blijft liggen en dus te bezichtigen is.

Maar ook het karakter van de Frederik Hendrik Kazerne verdwijnt door het rijksmonument sport- en exercitieterrein in te willen richten als tuin voor brightlands en de stadstuinderij. Hierbij komen de zichtlijnen op de kazernegebouwen in gevaar door de kassen die deze partijen er willen laten verrijzen en verdwijnt het open karakter. Hekken zullen mensen weren van dit terrein en het zal slechts ter gebruik van enkelen komen. Veel beter is het om dit rijksmonument in ere te herstellen, te gebruiken voor vele leisure- en outdoor sportactiviteiten en als evenemententerrein om hiermee de omwonenden van het Julianapark en het Lambertusplein te ontlasten en daarmee als een echte schakel tussen Blerick en Venlo vormen.

Er zijn maar weinig plekken in Nederland waar de tien tijdvakken van de geschiedenisles in de open lucht te beleven zijn, gewoon omdat ze ter plekke afgespeeld hebben. In het kazernekwartier is dit het geval, maar hier is op geen enkele manier rekening mee gehouden door West8. Venlo zou veel trotser moeten zijn op haar rijke verleden en dit meer moeten uitdragen, in het kazernekwartier kan dit. Helaas zien we dit niet terug in het stedenbouwkundig plan. Belangrijke zichtlijnen worden volgebouwd, in plaats van een gracht waardoor we de gevolgen van de tweede wereldoorlog op het fort kunnen laten zien krijgen we een wadi. De Sint Michielsbeek komt helemaal niet meer terug in het landschap en het natuurlijke karakter van het terrein verdwijnt door verkeerde herinrichting van dit landschap. Dit laatste gaat gegarandeerd ten koste van de biodiversiteit en de aanwezige flora en fauna. Ook dat men dan deze natuur wel even op wil ‘lossen’ met een ontheffing doet denken dat duurzaamheid helemaal niet zo’n belangrijk thema is in de gemeente Venlo.

We zijn destijds akkoord gegaan leisure & pleisure in het kazernekwartier, met een opgetrokken muur tot originele hoogte in de lijnstad zone, met het inrichtingsplan voor de openbare ruimte van Karres en Brands waarbij er niet direct op de fortmuren gelopen zou worden i.v.m. de kwetsbaarheid van de fortmuur en kunnen ons dan ook niet vinden in hoe er nu met de fortmuur omgegaan wordt. Er was destijds zelfs geld toegezegd vanuit de provincie voor het volledig blootleggen van fort Sint Michiel, terwijl we nu nog niet eens de een derde te zien krijgen van het fort. Wij kunnen en zullen hier dus ook niet mee akkoord gaan.