2 minuten inspreektijd?

Omdat men vergeten was dat Stichting Ons Fort aan het eind van de oordeelsvormende raadsvergadering nog twee minuten spreektijd zou krijgen nu deze schriftelijke reactie.

Stichting Ons Fort was blij verrast te horen dat zoveel raadsleden meer fort en cultuurhistorie terug willen zien in een stedenbouwkundige visie dan er nu in de visie opgesteld door West 8 staat.

We hebben een paar kleine aanvullingen. Actiegroep Red Ons Fort is geen Stichting Ons Fort. Onze doelstellingen zijn behoud en bescherming van zowel Fort Sint Michiel als de Frederik Hendrik Kazerne en daarmee de archeologie, cultuur en natuurhistorie van het kazernekwartier. Wij zijn niet tegen een herontwikkeling.

We willen de gemeenteraad graag houden aan eerder gedane toezeggingen, namelijk het volledig blootleggen van Fort Sint Michiel, waar mogelijk reconstructie en terugbrengen van de gracht. Het rondje fort ten alle tijden te kunnen lopen.

Maar we beseffen ons ook dat reconstructie en terugbrengen van de gracht niet overal mogelijk is i.v.m. de ensemble waarde van de kazernegebouwen. Echter kan op deze plekken wel het fort blootgelegd worden, dit ligt namelijk onder maaiveld en staat de zichtlijnen op de kazernegebouwen niet in de weg. Ook is op sommige plekken wel degelijk reconstructie van de fortmuur mogelijk, zelfs het optrekken van 2-3 bastions is mogelijk.

We begrijpen dat de projectleiding kazernekwartier met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed gesproken heeft. Maar dat hebben wij ook en wij hebben toch iets anders gehoord. We willen dan ook het advies van de RCE graag zien.

Bijgevoegd een afbeelding van hoe wij denken dat de fortmuur eruit kan komen te zien als we met zowel de Frederik Hendrik Kazerne als het fort rekening houden. We denken dat beide monumentale lagen elkaar kunnen versterken!