30 Maart Lezing: De stad in beeld

In de 16de eeuw waren de steden de belangrijkste machtsfactor. Als je een stad in je bezit had, dan had je het gebied. Steden werden daarom voorzien van uitgebreide versterkingen en fortificaties. In steden was ook de economische macht geconcentreerd. Koning Filips II gaf dan ook opdracht om plattegronden van alle steden van de Nederlanden te maken, zodat zijn legers wisten wat ze konden verwachten. Door middel van een afbeelding van de stad – een stadsgezicht, een vogelvluchtgezicht of een plattegrond – kon de stad zich echter ook presenteren en laten zien hoe sterk en hoe machtig ze was. De Keulse kanunnik Georg Braun en de graveur Frans Hogenberg speelden op dit toenemende zelfbewustzijn van steden in door een verzameling plattegronden, stadsgezichten en beschrijvingen in atlasvorm uit te geven. Maar het nauwkeurig afbeelden van de stedelijke versterkingen kon ook een gevaar betekenen: ook de vijand kon de stedenatlas kopen. In de 17de eeuw werd dit voorbeeld van Braun & Hogenberg gevolgd door Joan Blaeu en Janssonius, terwijl ook de steden zelf indrukwekkende grote plattegronden lieten vervaardigen.

Peter van der Krogt komt vanuit Delft speciaal naar Venlo om deze lezing te geven. Peter studeerde fysische geografie aan de Universiteit van Utrecht en heeft een bijzondere interesse in historische kaarten. Tijdens de presentatie zal hij ingaan op oude kaarten van Venlo waar ook het fort sint michiel op staat.

De lezing begint om 19.30, is gratis toegankelijk. Maar we vragen wel of je je tevoren even aanmeld via info@onsfort.nl zodat we weten hoeveel stoelen we klaar mogen zetten.

Halverwege de lezing is er een pauze en na de lezing is er de mogelijkheid om na te praten over dit onderwerp.

Koffie/Thee of iets anders drinken kan, kosten €2,-.