Beeldje Franse officier nog steeds te bezichtigen

Een paar weken geleden kregen we uit handen van de archivaris van de gemeente het beeldje van de Franse officier uit 1701/1702 overhandigd om in het infocenter ten toon te stellen. Dat zou aanvankelijk maar voor een paar dagen zijn, maar intussen is duidelijk geworden dat de archeologen die er nog een rapport moeten schrijven het langer in ons infocenter willen laten. Tot nader bericht zal het beeldje dus te zien zijn ons infocenter.

Het beeldje stamt uit het begin van de Spaanse Successieoorlog. In 1700 was de Spaanse koning Karel II gestorven en er ontbrandde een strijd om zijn erfenis in de Nederlanden. De Franse koning en de Oostenrijkse keizer maakten beiden aanspraak op de zuidelijke Nederlanden. Daarom voorzagen de Fransen Venlo van een garnizoen en versterkten zij de vesting aan de Maaszijde. Het fort Sint-Michiel werd door de aanleg van wallen en grachten met de Maas verbonden. De Republiek zag zich door dit alles in haar belangen aangetast en eind augustus 1702 belegerde een alliantie van Staatse, Pruisische en Engelse troepen de stad.

(Foto: Gemeentearchief Venlo)