Projectgroep Fondsen & Subsidies

Deze projectgroep staat nog echt in de kinderschoenen, maar we zijn dringend op zoek naar mensen die ons kunnen helpen met het aanvragen van fondsen & subsidies. Daarnaast behoort het werven van donateurs en sponsoren ook tot het takenpakket. Deze projectgroep zal in het begin eens in de twee weken bij elkaar komen, daarna zal eens in de maand volstaan. ‘s Avonds waardoor dit goed te combineren valt met andere werkzaamheden. We verwachten dat de belasting thuis op enkele uurtjes per maand uitkomt.

Hieronder staat een kleine beschrijving over wat deze projectgroep doet:

Projectgroep fondsen & subsidies bestaat uit de coördinator aangevuld met vrijwilligers met kennis op financieel gebied.

Taken projectgroep:

  • Actueel houden van het dossier
  • Fondsen aanvragen
  • Subsidies aanvragen
  • Sponsoren werven
  • Donateurs werven

Leidinggevende: Coördinator Fondsen & Subsidies

De coördinator Fondsen & Subsidies is de eindverantwoordelijke met beslissingsbevoegdheid!