Projectgroep Fondsen & Subsidies

Projectgroep fondsen & subsidies bestaat uit de coördinator aangevuld met vrijwilligers met kennis op financieel gebied.

Leidinggevende: Coördinator Fondsen & Subsidies

De coördinator Fondsen & Subsidies is de eindverantwoordelijke met beslissingsbevoegdheid!

Taken projectgroep:

  • Actueel houden van het dossier
  • Fondsen aanvragen
  • Subsidies aanvragen
  • Sponsoren werven
  • Donateurs werven