Planners

Taken:

 • Zorgt voor een educatief programma voor basisscholen en middelbare scholen
 • Zorgt voor een educatief lespakket passend bij de wisselexposities & de maand van de geschiedenis
 • Zorgt voor uitvoering van de wisselexposities
 • Onderhoud contacten met scholen
 • Zorgt voor educatieve invulling evenementen
 • Zorgt voor alle benodigde materialen om de lessen vlekkeloos te laten verlopen
 • Leidt educatie vrijwilligers op

Let op:

Lespakketten moeten voldoen aan:

 • Kerndoelen
 • Eindtermen
 • Tijdlijn infocentrum
 • 10 tijdvakken geschiedenisonderwijs
 • 21st Century Skills