Projectgroep Behoud & Bescherming

De projectgroep Behoud & Bescherming houdt zich bezig met de primaire doelstellingen van de Stichting Ons Fort. Dat wil zeggen behoud en bescherming fort Sint Michiel en de Frederik Hendrik Kazerne en daarmee dus het gehele kazernekwartier.

Het fort en een groot deel van de kazerne hebben reeds een monumentenstatus, dat wil zeggen dat deze projectgroep de status zal bewaken en erop toe zal zien dat deze status behouden blijft.

Daarnaast zal de projectgroep zich bezig houden met het nog meer zichtbaar maken middels reconstructie van de reeds verdwenen of nog onder het zand liggende delen van het fort Sint Michiel.

Projectgroep behoud en bescherming bestaat uit de coördinator aangevuld met vrijwilligers met kennis op juridisch gebied, kennis van monumentenzorg en (groen)erfgoed.

Ook deze projectgroep kan nog wat mensen gebruiken, zeker nu de ontwikkeling in het kazernekwartier stil ligt en de toekomst ervan onzeker is. We moeten waakzaam blijven, zeker in deze tijd…

De belasting bestaat uit enkele uurtjes per maand.

Leidinggevende: Coördinator Behoud & Bescherming

De coördinator Behoud & Bescherming is de eindverantwoordelijke en dient als zodanig verantwoording af te leggen aan het bestuur van de stichting.