Projectgroep Behoud & Bescherming

Projectgroep behoud en bescherming bestaat uit de coördinator aangevuld met vrijwilligers met kennis op juridisch gebied.

Leidinggevende: Coördinator Behoud & Bescherming

De coördinator Behoud & Bescherming is de eindverantwoordelijke met beslissingsbevoegdheid!