Projectgroep Beheer & Inrichting

De projectgroep Beheer en Inrichting houdt zich bezig met de inrichting & beheer van het infocentrum en ons buitenterrein alsmede het wachthuisje.

De projectgroep bestaat uit een coördinator en de floormanagers..

Leidinggevende: Coördinator Beheer & Inrichting

De coördinator Beheer & Inrichting is de eindverantwoordelijke en dient verantwoording af te leggen aan het bestuur van de stichting.