Voorzitter

De huidige voorzitter is: Corina Brouwers

Taken:

  • Leiden van algemene vergaderingen
  • Leiden van bestuursvergaderingen
  • Leiden van het bestuur (initiatief nemen, coördineren en uitvoeren van bestuurstaken)
  • Vertegenwoordigen van de organisatie naar binnen en naar buiten
  • Contact gemeente (vergunningen, procedures, etc.)
  • Contactpersoon voor de pers
  • Vrijwilligers informeren over besluiten genomen door het bestuur (àdelegeren naar coördinator vrijwilligers)
  • Heeft laatste stem als bestuur geen overeenkomst kan bereiken