Secretaris

De huidige secretaris is Peter Keijsers

Taken:

  • Brieven en andere stukken schrijven namens de stichting, m.u.v. brieven t.b.v. behoud en bescherming
  • Archiveren van brieven en andere belangrijke stukken
  • Bewaren van afschriften van verzonden brieven of stukken
  • Verslagen en notulen maken van diverse vergaderingen (àDelegeren naar notulist)
  • Bijhouden van donateurs
  • Bijhouden van nieuwsbrief lezers (àautomatisch online)
  • Maken secretarieel jaarverslag (voor 1 juli van het daaropvolgende jaar)