Penningmeester

De huidige penningmeester is Corina Brouwers

Taken

  • Bijhouden van de kas
  • Beheren van de bankrekening
  • Bijhouden van kasboek
  • Maken financieel jaarverslag (voor 1 juli van het daaropvolgende jaar)
  • Bewaken van de begroting
  • Bewaken van de uitgaven van de verschillende projectgroepen