Coördinator Maquette & Modelbouw

De coördinator Maquette & Modelbouw is de eindverantwoordelijke met beslissingsbevoegdheid!

Taken coördinator:

  • Geeft sturing aan de projectgroep
  • Vormt een brug tussen bestuur en projectgroep
  • Is verantwoordelijk voor het budget van de projectgroep
  • Bepaalt of een vrijwilliger wel/niet mag toetreden tot de projectgroep