Coördinator Maquette & Modelbouw

De coördinator Maquette & Modelbouw is de eindverantwoordelijke en dient als zodanig verantwoording af te leggen aan het bestuur van de stichting.

Taken coördinator:

  • Geeft sturing aan de projectgroep
  • Vormt een brug tussen bestuur en projectgroep
  • Is verantwoordelijk voor het budget van de projectgroep
  • Bepaalt of een vrijwilliger wel/niet mag toetreden tot de projectgroep
  • Schakelt voorzitter & secretaris in bij alle correspondentie naar buiten
  • Schakelt voorzitter (het gezicht van de stichting in) indien de pers opgezocht wordt