Coördinator Educatie & Informatie

De coördinator Educatie & Informatie is de eindverantwoordelijke met beslissingsbevoegdheid!

Taken coördinator:

  • Geeft sturing aan de projectgroep
  • Vormt een brug tussen bestuur en projectgroep
  • Is verantwoordelijk voor het budget van de projectgroep
  • Bepaalt of een vrijwilliger wel/niet mag toetreden tot de projectgroep
  • Voorziet projectgroep van relevante informatie
  • Zorgt ervoor dat elke educatie & informatie vrijwilliger een VOG-verklaring heeft
  • Plant vrijwilligers in voor educatie & informatie