Coördinator Behoud & Bescherming

Taken coördinator:

 • Geeft sturing aan de projectgroep
 • Vormt een brug tussen bestuur en projectgroep
 • Is verantwoordelijk voor het budget van de projectgroep
 • Bepaalt of een vrijwilliger wel/niet mag toetreden tot de projectgroep
 • Actueel houden van het dossier
 • Volgen plannen van gemeente en projectontwikkelaar m.b.t. Fort Sint Michiel en de Frederik Hendrik Kazerne
 • Reageren op plannen van gemeente en projectontwikkelaar m.b.t. Fort Sint Michiel en de Frederik Hendrik Kazerne
 • Eventueel beroep aantekenen tegen plannen van gemeente en projectontwikkelaar m.b.t. Fort Sint Michiel en de Frederik Hendrik Kazerne
 • Bijwonen klankbordgroep kazernekwartier(of een vertegenwoordiger sturen)
 • Bijwonen overleg met de gemeente (of een vertegenwoordiger sturen)
 • Bijwonen HPGV (of een vertegenwoordiger sturen)
 • Ondersteunen partners HPGV bij cultuurhistorische problemen binnen de gemeente Venlo
 • Zoeken juridische hulp (indien nodig)
 • Schakelt voorzitter & secretaris in bij alle correspondentie naar buiten
 • Schakelt voorzitter (het gezicht van de stichting in) indien de pers opgezocht wordt