Coordinator Beheer & Inrichting

Taken coördinator:

  • Geeft sturing aan de projectgroep beheer & inrichting
  • Is verantwoordelijk voor het budget van de projectgroep
  • Bepaalt of een vrijwilliger wel/niet mag toetreden tot de projectgroep
  • Zorgt dat veiligheidsprotocollen gevolgd worden
  • Bepaalt wie sleutelhouder mag zijn