Coördinatoren

Coördinatoren hebben de leiding over een bepaalde groep mensen of projectgroepen. Dit is een bestuursfunctie en de rol van coördinator kan door 1 persoon of meerdere personen uit het bestuur vervuld worden.

Taken:

  • De coördinator vormt een brug tussen bestuur en vrijwilligers.
  • De coördinator heeft de laatste stem.
  • De coördinator beheert de geldpot van zijn projectgroep.
  • De coördinator brengt verslag uit van de projectgroep bij bestuursvergaderingen.
  • De coördinator verdeelt de taken binnen een projectgroep, mochten de leden er zelf niet uitkomen.
  • De coördinator beslist wie er wel/niet mag toetreden tot een projectgroep

Coördinatoren: