Bestuurslid

De huidige bestuursleden zijn:

  • Antoine Gommans

Taken:

  • Een bestuurslid heeft geen vastgestelde taak of functie
  • Voert bestuurstaken uit
  • Is coördinator van een of meerdere projectgroepen
  • Woont bestuursvergaderingen bij