Bestuur

Bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 personen.

Waaronder in ieder geval:

Coördinatoren

Bestuursleden nemen de coördinatie op zich van de volgende onderdelen:

En van de volgende projectgroepen:

Vergadermomenten:

Bestuur bepaalt zelf hoe vaak ze vergadert, minimaal 2 keer per jaar.

Coördinator projectgroep bepaalt hoe vaak deze vergadert, minimaal 2 keer per jaar.

Verslaglegging:

Van alle officiële vergaderingen dienen verslagen gemaakt te worden. Deze moeten naar het secretariaat ( secretaris@onsfort.nl) en archief emailadres ( archief@onsfort.nl) gezonden worden.

Budget:

Bestuur bepaald voor 1 januari de budgetten voor elke projectgroep, mits deze een begroting ingediend hebben.

Indien een budget niet voldoende blijkt te zijn, kan een projectgroep een aanvullend verzoek doen bij het stichtingsbestuur. Deze dient voldoende onderbouwd en mondeling toegelicht te worden tijdens een bestuursvergadering door de coördinator.

Meerderheid van bestuur bepaald of een budget verhoogd wordt en met welk bedrag.

In geval van uitgaven hoger dan € 300,- moet er altijd een meerderheid van bestuur voor deze uitgaven zijn.